02/11/18  Tin của trường  158
Tổ chức ngày 2 tháng 11 năm 2018
 19/07/18  Tin của trường  157
Mời tất cả giáo viên về họp hội đồng sư phạm lúc 14 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2018.
 25/04/16  Tin của trường  393
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH NAM.